Hoe goedkoop geld uit je vennootschap halen?

Ben je zelfstandige met een vennootschap? Dan wil je uiteraard ook graag de vruchten plukken van je inspanningen, door jezelf van een inkomen te voorzien. Want ook privé wil je vooruit.

 Keert je vennootschap je een loon uit? Dan hou jij er na aftrek van belastingen en sociale bijdragen vaak slechts de helft van over.

 Als je het slim aanpakt, kan je de belastingdruk echter flink omlaag helpen. Hieronder geven we een overzicht van de mogelijkheden en de fiscale consequenties.

 Hoe doe je dat?  Geld uit je vennootschap halen op een fiscaal vriendelijke manier? 

  1. Een dividend uitkeren

Als je vennootschap winsten heeft geboekt, kan de aandeelhoudersvergadering een dividend uitkeren. Dat is een deel van de winst, waarop je 30% roerende voorheffing betaalt.
 

  1. VVPR-bis dividend

Kleine vennootschappen kunnen dividenden op VVPR-bis kapitaal uitkeren, waarop slechts 15% roerende voorheffing moet betaald worden. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je leest er hier meer over.

Opdat de verlaagde roerende voorheffing van toepassing zou zijn, mogen de dividenden ten vroegste zijn verleend of toegekend uit de winstdeling van het 2de boekjaar of volgende na dat van de inbreng. Men kan dus niet onmiddellijk genieten van de verlaagde tarieven van de roerende voorheffing van 15%. Er is geduld nodig.
 

  1. Een liquidatiereserve

Een liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen kunnen aanleggen met (een deel van) de winst. Daarop geldt er een afzonderlijke vennootschapsbelasting van 10%. Na vijf jaar kan een vennootschap die reserve uitkeren tegen 5% roerende voorheffing. Als ze uitgekeerd wordt na de stopzetting van de vennootschap, is er zelfs geen bijkomende belasting.
 

  1. Een rekening-courant

Met een rekening-courant kun je geld uitlenen aan je vennootschap, waarop je de interesten ontvangt. Op die interesten is een roerende voorheffing van 30% verschuldigd.
 

  1. Een aanvullend pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) bouw je via je vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal op. Op lange termijn kun je dat bedrag fiscaal vriendelijk ontvangen in je privévermogen.

 

Elke methode heeft voor- en nadelen. Veel hangt af van je persoonlijke situatie, de toestand van je vennootschap en je plannen op korte en lange termijn. Meestal is het aangewezen om verschillende manieren te combineren.

Alleszins blijft het een complexe aangelegenheid. Daarom is het aangewezen om een beroep te doen op een specialist die de fiscale wetgeving kan toepassen op jouw individuele situatie. Want wat goed is voor de ene vennootschap, is dat nog niet voor de andere.

Hoe voorkom je dat je vennootschapsgelden verminderen in waarde? 

Zoals je hierboven kan lezen, is er wel geduld nodig om van de verlaagde roerende voorheffing te kunnen genieten. VVPR-bis kapitaal of liquidatiereserve zijn goede technieken, maar ze kosten tijd.

 Met de huidige lage rentevoeten én een inflatie die hoger is dan de rente op het spaarboekje, vermindert de waarde van de aangelegde reserves elk jaar.

 De alternatieven voor een spaarboekje kunnen wat rendement betreft doorgaans heel wat betere resultaten voorleggen dan het spaarboekje. Reserves van de vennootschap worden daarom vaak belegd in een kapitalisatiecontract.

 Het kapitalisatiecontract is dus een handig instrument voor vennootschappen die een liquidatiereserve willen aanleggen. Ze kunnen de reserve die ze jaarlijks aanleggen via het kapitalisatiecontract laten renderen over de periode van 5 jaar, of tot de effectieve liquidatie.

 Bovendien heeft de onderschrijving van dit type contract geen grote boekhoudkundige gevolgen voor de vennootschap. De vennootschap kan – in samenspraak met haar raadgever – het contract al dan niet op de actiefzijde van de balans inschrijven. 

  • Wens je ook gebruik te maken van deze oplossing, contacteer ons dan zeker voor een persoonlijk advies op maat. Na een analyse van uw behoeften kunnen wij een passend voorstel uitwerken.
 

Kantoor QVH

Handelscentrum Pottelberg
Engelse Wandeling 2 bus K14G
8500 Kortrijk
 
Telefoonnummer: + 32 (0) 56 35 89 63
 
FSMA-nr 115100A
RPR 0636.926.546
 

    © 2022 Gardanto. Alle rechten voorbehouden. Design door Cats&Dogs.