Welke alternatieven voor lage rente?

Zorgeloos

Het kapitalisatiecontract laat toe aan ondernemingen of vzw’s om hun reserves op een interessante manier te activeren. De potentiële meerwaarde is groter dan op het spaarboekje.

  • Wens je ook gebruik te maken van deze oplossing, contacteer dan één van onze ambassadeurs voor een persoonlijk advies op maat. Na een analyse van uw behoeften kunnen zij een passend voorstel uitwerken.

Verliest jouw bedrijf ook elke dag aan koopkracht?

Veel vennootschappen hebben geld op de bankrekening staan. Door de aanhoudende lage rente op de internationale markt, kunnen banken vaak niet meer dan 0% intrest geven. Recent kwamen verschillende berichten in de pers van banken die zelfs negatieve rente gaan toekennen.

Toch is dit geen reden om lijdzaam toe te zien. Er zijn heus wel alternatieven beschikbaar die bovendien soepel zijn in gebruik en nog veilig bovendien!

Een goed voorbeeld hiervan is het kapitalisatiecontract. Voor wie niet tevreden is met 0-rente is dit een goede oplossing. Het kapitalisatiecontract laat toe aan ondernemingen om hun liquiditeiten te investeren op een zeer flexibele manier.

Kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract is gelijkaardig aan een levensverzekeringscontract: een spaarproduct op middellange of lange termijn die de gestorte premie(s) investeert, zonder een uitkering aan een begunstigde te voorzien.

Het kapitalisatiecontract wordt afgesloten voor een bepaalde duur en voorziet geen verzekerde, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Het is een financieel product voor de onderneming, geen kanscontract dat afhangt van het leven van een persoon.

Afhankelijk van je beleggingsprofiel kan je de reserves beleggen met of zonder kapitaalsgarantie.

Flexibile oplossing

Vaak houden vennootschappen liquide middelen aan op een zichtrekening voor onvoorziene uitgaven. Een rekening die niets opbrengt en mogelijk zelfs kosten genereert.

Een kapitalisatiecontract is een waardig alternatief voor de bankrekening. Het biedt dezelfde beschikbaarheid doordat het voorziet in een mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke afkoop van het kapitaal, op gelijk welk ogenblik. Je geld is niet geblokkeerd en je kan er te allen tijde aan.

Het is daarbij opletten voor de ingerekende kosten. Goed nieuws is dat er ook aanbieders zijn die géén uitstapkosten aanrekenen, waardoor de liquiditeit ook effectief gegarandeerd is.

Liquidatiereserve

Het kapitalisatiecontract is ook een handig instrument voor vennootschappen die een liquidatiereserve willen aanleggen. Ze kunnen de reserve die ze jaarlijks aanleggen via het kapitalisatiecontract laten renderen over de periode van 5 jaar, of tot de effectieve liquidatie.

Bovendien heeft de onderschrijving van dit type contract geen grote boekhoudkundige gevolgen voor de vennootschap. De vennootschap kan – in samenspraak met haar raadgever – het contract al dan niet op de actiefzijde van de balans inschrijven.

Welke oplossing kiezen? Tak 26 of Branche 6?

Een kapitalisatiecontract “tak 26” is een contract naar Belgisch recht, een kapitalisatiecontract “branche 6” is een contract naar Luxemburgs recht.

Voor welk van de oplossingen je kiest, hangt af van je beleggingsprofiel. De definitie die de twee staten aan een kapitalisatiecontract geven, verschilt immers op het vlak van het gegarandeerd rendement.

Een Belgische tak 26 voorziet een gegarandeerd rendement, net zoals bijvoorbeeld ook het contract tak 21, terwijl de Luxemburgse branche 6 géén gegarandeerd rendement kent.

Luxemburg geeft de investeerders ook de mogelijkheid te beleggen in fondsen uitgedrukt in units (in zekere zin vergelijkbaar met een tak 23 in België dus). Wie bereid is om een beperkt risico te accepteren, krijgt hierdoor toch uitzicht op potentieel rendement.

Welke fiscaliteit?

Er geldt geen premietaks voor de premies gestort op een kapitalisatiecontract. Desalniettemin wordt dit type contract fiscaal beschouwd als een “vastrentend effect” zodat de meerwaarden belastbaar zijn als roerende inkomsten en dus in de huidige stand van de wetgeving onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30%.

Daar staat tegenover dat – aangezien de meerwaarden belastbaar zijn – de eventuele minwaarden op dezelfde manier aftrekbaar zijn.

Vergeleken met een klassieke effectenrekening, wordt het kapitalisatiecontract niet onderworpen aan de beurstaks.

  • Wens je ook gebruik te maken van deze oplossing, contacteer dan één van onze ambassadeurs voor een persoonlijk advies op maat. Na een analyse van uw behoeften kunnen zij een passend voorstel uitwerken.
Deel dit artikel: