Doel van de website

Het doel van deze website is om kennis en informatie aan te reiken over sparen en beleggen via een verzekeringsoplossing.

De informatie en het materiaal die op deze website staan, zijn in geen geval bedoeld om financiële producten te commercialiseren of om financiële adviezen te verlenen op het vlak van beleggingen of op fiscaal, boekhoudkundig, juridisch of ander gebied.

De informatie op deze website is enkel bestemd voor België en kan niet worden gebruikt door personen in een ander land die deze website bezoeken.

Beleggen via een tak 23 levensverzekering houdt risico's in.

We vinden het daarom belangrijk om u hierover goed te informeren, zodat u weloverwogen kan investeren.

Marktrisico

De waarde van de eenheden is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten.

Het rendement van de fondsen tijdens een bepaalde periode kan positief of negatief zijn. Er is geen rendements- of kapitaalgarantie. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer.

Bij opname of vereffening van het contract bestaat bijgevolg de mogelijkheid dat de waarde hoger of lager is in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.

 

Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen

De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en de strategie van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise van de specialisten.

 

Faillissement van de verzekeraar

  • In geval van faillissement van een Belgische verzekeraar is het vermogen, opgebouwd door de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract, prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
  • In Luxemburg geldt er een extra beveiliging (de zogenaamde veiligheidsdriehoek) en moeten de activa van de verzekeringnemers bewaard worden bij een erkende depositobank. Deze activa moeten volledig afgescheiden zijn van de activa van de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappij. Verzekerden hebben een kredietprivilege, waardoor zij steeds de eersten zijn om hun specifieke activa te recupereren in geval van wanbetaling.

De specifieke risico’s verbonden aan het door u gekozen product worden vermeld in het Specifieke-informatie Document. Vraag ernaar bij uw ambassadeur.