Activeer de reserves in uw vennootschap

Verliest uw bedrijf ook elke dag koopkracht?

Veel vennootschappen hebben geld op de bankrekening staan, aan 0% intrest. Het kapitalisatiecontract is hiervoor een oplossing en laat toe aan ondernemingen om hun liquiditeiten te investeren op een zeer flexibele manier.

Kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract is gelijkaardig aan een levensverzekeringscontract: een spaarproduct op middellange of lange termijn die de gestorte premie(s) investeert, zonder een uitkering aan een begunstigde te voorzien. Het kapitalisatiecontract wordt immers afgesloten voor een bepaalde duur en voorziet geen verzekerde, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Het is een financieel product voor de onderneming, geen kanscontract dat afhangt van het leven van een persoon.

Tak 26? Branche 6?

Een kapitalisatiecontract “tak 26” is een contract naar Belgisch recht, een kapitalisatiecontract “branche 6” is een contract naar Luxemburgs recht.

De definitie die de twee staten aan een kapitalisatiecontract geven, verschilt op het vlak van het gegarandeerd rendement. 

Een Belgische tak 26 voorziet een gegarandeerd rendement, net zoals bijvoorbeeld ook het contract tak 21, terwijl de Luxemburgse branche 6 géén gegarandeerd rendement kent. 

Luxemburg geeft de investeerders wel de mogelijkheid te beleggen in fondsen uitgedrukt in units.

Alle flexibiliteit

Vaak houden vennootschappen liquide middelen aan op een zichtrekening voor onvoorziene uitgaven. Een rekening die niets opbrengt en mogelijk zelfs kosten genereert.

Het kapitalisatiecontract biedt dezelfde beschikbaarheid doordat het voorziet in een mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke afkoop van het kapitaal, op gelijk welk ogenblik en dit zonder kosten.

Bovendien heeft de onderschrijving van dit type contract geen grote boekhoudkundige gevolgen voor de vennootschap. De vennootschap kan – in samenspraak met haar raadgever – het contract al dan niet op de actiefzijde van de balans inschrijven.

Gardanto voor KMO's

Welke fiscaliteit?

Er geldt geen premietaks voor de premies gestort op een kapitalisatiecontract. Desalniettemin wordt dit type contract fiscaal beschouwd als een “vastrentend effect” zodat de meerwaarden belastbaar zijn als roerende inkomsten en dus in de huidige stand van de wetgeving onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30%.

Daar staat tegenover dat – aangezien de meerwaarden belastbaar zijn – de eventuele minwaarden op dezelfde manier aftrekbaar zijn. 

Vergeleken met een klassieke effectenrekening, wordt het kapitalisatiecontract niet onderworpen aan de beurstaks.

Waarom Gardanto?

Met Gardanto brengen we het vermogen van meerdere klanten samen in zorgvuldig samengestelde portefeuilles. Op die manier kunnen we uw kapitaal op een professionele manier laten beheren door een onafhankelijk team.

We houden daarbij rekening met uw risicoprofiel en bovendien blijft het kapitaal voor u beschikbaar.

Zo kan u gerust zijn.

Gardanto Logo

Wij staan u graag te woord.

Onze ambassadeurs combineren jarenlange ervaring met een persoonlijke aanpak. Zo creëren we op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten. De professionele beheerders van Gardanto staan voor u klaar.

Meer informatie?