Blog

Beleggen, alleen iets voor waaghalzen?

Vandaag doet je spaarrekening je eerder geld verliezen dan winnen. Met een tak 23-verzekering kan je beleggen in fondsen en zo uitzicht krijgen op een hoger rendement. Maar is zo’n tak 23-polis enkel iets voor avonturiers of supervermogende mensen? Neen, je beschikt over heel wat mogelijkheden om het beleggingsrisico te beperken en jouw...

Macro-economische visie

Markten kunnen verrassend zijn. Daarom is het belangrijk om u op de hoogte te houden van uw beleggingen en de algemene marktomgeving. Onze partner ShelteR Investment Management wil haar klanten op regelmatige basis informeren. Hun ervaren beleggingsteam stelt daarom een nieuwsbrief op met daarin hun macro-economische visie op de verschillende...

Waarom beleggen in een Intern Collectief Fonds?

Met Gardanto kozen we ervoor om de investering van verschillende klanten samen te laten beheren in een Intern Collectief Fonds. Door samen te werken kunnen we een kwalitatieve oplossing voorstellen die de concurrentie aan kan met private bankers. De grotere volumes die we hierdoor verzamelen, geven de fondsbeheerder toegang tot...

ETF ’s en hun plaats in een beleggingsportefeuille

Kosten zijn een factor op zich bij beleggingen. Daarnaast weten we dat heel wat actieve fondsen het moeilijk hebben om hun benchmark-index te verslaan. Dit verklaart meteen waarom ETF’s steeds meer aan belang winnen in beleggingsportefeuilles. In dit artikel gaan we op zoek naar de betekenis van ETF’s en hun...