Maandelijkse factsheets

Bij Gardanto hechten we veel belang aan goede informatiedoorstroming naar onze klanten.

Dankzij het actieve beheer gebeuren er frequent wijzigingen in de portefeuilles. 

Maandelijks geeft de vermogensbeheerder daarom toelichting bij de evoluties van de markt en de impact op de portefeuilles via “factsheets”. 

U kan deze factsheets hieronder downloaden.