Waarom beleggen in een Intern Collectief Fonds?

Gardanto

Met Gardanto kozen we ervoor om de investering van verschillende klanten samen te laten beheren in een Intern Collectief Fonds. Door samen te werken kunnen we een kwalitatieve oplossing voorstellen die de concurrentie aan kan met private bankers.

De grotere volumes die we hierdoor verzamelen, geven de fondsbeheerder toegang tot het meest uitgebreide fondsenaanbod en laten ons ook toe om kostenefficiënt te werken.

Op die manier creëerden we een exclusief aanbod voor de klanten van onze ambassadeurs.

In dit blogartikel leggen we uit wat een Intern Collectief Fonds is en waarom we met Gardanto voor deze aanpak gekozen hebben.

  • Wens je ook gebruik te maken van deze oplossing, contacteer dan één van onze ambassadeurs voor een persoonlijk advies op maat. Na een analyse van uw behoeften kunnen zij een passend voorstel uitwerken.

Wat is een Intern Collectief Fonds?

Een Intern Collectief Fonds wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij en staat open voor meerdere onderschrijvers. Investeren in interne fondsen kan alleen na onderschrijving van een verzekeringscontract met de maatschappij.

Het beheer van dit soort fondsen wordt doorgaans uitbesteed aan een professionele fondsbeheerder die hiertoe opdracht krijgt van de maatschappij.

FIC Gardanto
Illustratie – Intern Collectief Fonds Gardanto

Als klant kies je ervoor om binnen het kader van een duidelijk vastgesteld beleggingsprofiel te beleggen in één (of meerdere) interne fonds(en).

Een Intern Collectief Fonds heeft een specifieke beleggingsdoelstelling en een specifiek beheersprofiel. De toepasselijke regels en de belangrijkste kenmerken van een Intern Collectief Fonds kan je nalezen in het Specifiek Informatie Document (SID).

Waarom kiezen voor een onafhankelijke fondsbeheerder?

Veel van de beschikbare fondsen worden actief beheerd. Ze doen dit meestal binnen een afgelijnde strategie. Geen enkele beheerder kan steeds de beste zijn in alle domeinen.

Diversificatie is dan ook essentieel bij de samenstelling van uw portefeuille. Door een gediversifieerde strategie te volgen, kan een Intern Collectief Fonds de beleggingsrisico’s spreiden over verschillende activaklassen, geografische zones, sectoren, stijlen en beheerders. Zo minimaliseren ze de risico’s.

Een onafhankelijke fondsbeheerder kan voor het Intern Collectief Fonds een keuze maken uit een heel breed gamma aan beleggingsinstrumenten en hiervoor objectieve criteria gebruiken. Ze hebben het volledige universum ter beschikking en zijn in hun fondskeuze dus niet beperkt, zoals in andere instellingen vaak wel het geval is.

Door de brede keuze aan instrumenten is het mogelijk om te komen tot een goedkopere oplossing. Wat dan weer ten goede komt aan het rendement. Hoge kosten vernietigen immers het rendement.

Een uitgekiende strategie hiervoor is de Core Satellite filosofie. Hierbij kiezen ze welbewust voor trackers (ETF’s) met een brede spreiding die een index volgen en lage kosten aanrekenen. Zij vormen de kern (Core) van de strategie. Daarnaast kan de fondsbeheerder eigen accenten leggen met zorgvuldig uitgekozen fondsen. (Satellieten)

Fondsen hebben vaak meerdere varianten die enkel van elkaar verschillen wat betreft de ingerekende kosten. Zo kunnen ze ook voor de actieve fondsen kiezen voor de goedkope varianten, zogenaamde clean shares. Hierin zijn géén retrocessies voorzien. Fondsen met retrocessies bevatten ook nog andere kosten, het maken van de retrocessie-variant vergt immers ook extra beheer.

Het beheer van de FIC heeft uiteraard ook een kost. Als die kosten lager uitvallen dan de besparing die ze realiseren door het slim uitwerken van de beleggingsstrategie, komt het verschil hievan ten goede aan het rendement voor de klant.

Waarom als adviseur kiezen voor een Intern Collectief Fonds (FIC)?

Indien je als adviseur of verzekeringsmakelaar zelf fondsen selecteert voor je klanten, bots je bij eventuele onverwachte marktevoluties aan tegen een hoop werk. Op korte termijn is het immers niet haalbaar om een groot aantal klanten te adviseren bij een arbitrage.

Bij een Intern Collectief Fonds opereert de onafhankelijke actieve beheerder binnen het hem toegekende mandaat en conform de vooraf bepaalde strategie. Dit laat de beheerder toe om veel sneller in te grijpen en te herpositioneren bij een veranderende markt. De onafhankelijke beheerder doet dit dan voor het gehele fonds: voor alle intekenaars tegelijk dus.

Zo zorgt het actieve beheer van de FIC er ook voor dat het administratieve werk voor de adviseur zelf vermindert, zodat er meer tijd overblijft voor het eigenlijke klantenadvies.

Waarom beleggen via Luxemburg?

Enerzijds biedt Luxemburg als financieel centrum van Europa toegang tot het meest uitgebreide universum aan beleggingsinstrumenten.

Anderstijds biedt de Luxemburgse wetgeving een extra veiligheid aan de consument.

In Luxemburg wordt het pakket aan activa dat deel uitmaakt van een Intern Collectief Fonds afgescheiden van de verzekeringsmaatschappij. Ook boekhoudkundig staat dit los van de verzekeraar. Daarom worden deze activa gedeponeerd bij een depotbank. Dit principe staat bekend als de Luxemburgse veiligheidsdriehoek.

Verzekeringnemers van Luxemburgse levensverzekeringen genieten een unieke bescherming – de zogenaamde veiligheidsdriehoek – in geval van faillissement van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij of de depotbank.

Luxemburgse veiligheidsdriehoek
extra veiligheid via de Luxemburgse veiligheidsdriehoek
  • Het Commissariat aux assurances legt zeer strenge voorzichtigheids- en controleregels op, om de solvabiliteit, van de maatschappijen te waarborgen.
  • Een andere vitaal aspect van deze reglementering is dat ze de activa van de verzekeringnemers moeten bewaren bij een erkende depositobank.
  • Deze activa moeten volledig afgescheiden zijn van de activa van de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappij.

Verzekerden hebben een kredietprivilege, waardoor zij steeds de eersten zijn om hun specifieke activa te recupereren in geval van wanbetaling.

  • Wens je ook gebruik te maken van deze oplossing, contacteer dan één van onze ambassadeurs voor een persoonlijk advies op maat. Na een analyse van uw behoeften kunnen zij een passend voorstel uitwerken.
Deel dit artikel: